Your account was flagged for potential abuse

tài khoản của tôi cũng bị vậy, tôi không biết lý do. Và tôikhông có cách khắc phục