Wrong Czech translation in api - "Máš vyčerpaný limit GPT-4o. (...)" message

Message " Máš vyčerpaný limit GPT-4o. Odpovědi budou používat model GPT-3.5, dokud se ti neresetuje limit za 13:19." is translated to Czech wrongly. It means you need to wait 13 min and 19 sec. It should be " Máš vyčerpaný limit GPT-4o. Odpovědi budou používat model GPT-3.5, dokud se ti neresetuje limit v 13:19."