شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

براي تحليل تكنيكال سهام زود بازده از چه ابزارهايي ميتوان استفاده كرد
بنظر ايچيموكو و فيبوناچي در درسترس ارين ابرار ميباشد